Vilkår og regler

Betingelser for deltagelse i konkurrencen Unge Forskere Senior:

For at deltage i konkurrencen Unge Forskere (UF) i kategorien Unge Forskere Senior (UFS) skal du opfylde og acceptere følgende vilkår.

·      UF afholdes af Astra, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø

·      Tilmeldings- og indsendelsesfrist er onsdag den 1. februar 2022 kl. 23:45.

·      Projektet og de relevante dokumenter uploades som pdf-fil her på mit.ungeforskere.dk

·      Hvis Astra ikke har modtaget dit projekt inden fristen, vil det ikke indgå i konkurrencen.

·      Man kan deltage i UFS individuelt eller i grupper af op til 3 (tre) deltagere.

·      Du skal have dansk statsborgerskab eller gå i skole i Danmark på det tidspunkt, hvor du indsender dit projekt.

·      Du må ikke være fyldt 21 år på datoen for afholdelsen af finalen for Unge Forskere.

·      Når du indsender dit projekt, bevarer du alle dine rettigheder til projektet, herunder din ophavsret til projektet, idet du samtidigt giver både Astra og de sponsorer, som Astra indgår aftale med, en tidsubegrænset og ikke eksklusiv brugsret ret til, uden vederlag, at anvende dit projekt i model eller fotos på Astras og sponsorernes website og i forbindelse med presse- og anden omtale eller markedsføringsaktiviteter, eksempelvis brochurer, plakater eller udstillinger.

·      Du giver Unge Forskere tilladelse til at videresende dit projekt til en patentscreening hos Patent- og Varemærkestyrelsen, såfremt dit projekt indeholder muligt patenterbart materiale.

·      Du erklærer, at du ikke har viden om, at dit projekt krænker andres rettigheder, fx at du ikke har kopieret andres materiale og anvendt det i dit projekt, uden at du forinden har fået lov hertil af den eller dem, der har rettighederne.

·      Du må kunne dokumentere, at du idemæssigt selv har udarbejdet projektet.

·      Hvis du er under 18 år, skal en forælder eller værge skrive under på betingelserne.


Betingelser for deltagelse i konkurrencen Unge Forskere Junior

For at deltage i konkurrencen Unge Forskere (UF) i kategorien Unge Forskere Junior (UFJ) skal du opfylde og acceptere følgende vilkår.

·      UF afholdes af Astra, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø

·      Tilmeldings- og indsendelsesfrist er onsdag den 1. februar 2023 23.45. Projektet uploades som pdf-fil på UFs hjemmeside www.mit.ungeforskere.dk. Hvis Astra ikke har modtaget dit projekt inden fristen, vil det ikke indgå i konkurrencen.

·      Man kan deltage i UFJ individuelt eller i grupper af op til 3 (tre) deltagere. Der kan ikke gives dispensation på antallet af deltagere per projekt.

·      Du skal have dansk statsborgerskab eller gå i skole i Danmark på det tidspunkt, hvor du indsender dit projekt.

·      Du skal være mellem 5 og 17 år eller gå i 0.-10. klasse på det tidspunkt, hvor du indsender dit projekt.

·      Når du indsender dit projekt, bevarer du alle dine rettigheder til projektet, herunder din ophavsret til projektet, idet du samtidigt giver både Astra og de sponsorer, som Astra indgår aftale med, en tidsubegrænset og ikke eksklusiv brugsret ret til, uden vederlag, at anvende dit projekt i model eller fotos på Astras og sponsorernes website og i forbindelse med presse- og anden omtale eller markedsføringsaktiviteter, eksempelvis brochurer, plakater eller udstillinger.

·      Du erklærer, at du ikke har viden om, at dit projekt krænker andres rettigheder, f.eks. at du ikke har kopieret andres materiale og anvendt det i dit projekt, uden at du forinden har fået lov hertil af den eller dem, der har rettighederne.

·      Du må kunne dokumentere, at du idémæssigt selv har udarbejdet projektet.

·      Du giver Astra ret til at anvende fotos, video, lyd og citater af dig, hvis du deltager i konkurrencens semifinale og/eller finale, på Konkurrencens og andre tilknyttede hjemmesider og i anden sammenhæng med Konkurrencen.

·      Hvis du er under 18 år skal en forælder eller værge skrive under på betingelserne.